تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2شناسه محصول: 510718
موجود

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته 2

رشته:حسابداری

کد درس: 1214029

تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

4-نیمسال تابستان 94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

7- نیمسال اول 93-92

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2شناسه محصول: 510721
موجود

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 2

رشته:حسابداری

کد درس: 1214110

تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5-نیمسال تابستان 94

6- نیمسال اول 94-93

7-نیمسال دوم 93-92

8- نیمسال اول 93-92

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس مدیریت مالی1شناسه محصول: 510684
موجود

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس مدیریت مالی1

رشته:حسابداری

کد درس: 1214030

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2- نیمسال تابستان 95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1شناسه محصول: 510694
موجود

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

رشته:حسابداری

کد درس: 1214017

تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

6-نیمسال تابستان 94

7- نیمسال دوم 94-93

8- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1شناسه محصول: 510699
موجود

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس حسابداری میانه 1

رشته:حسابداری

کد درس: 1214022

تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

7-نیمسال دوم 93-92

8- نیمسال اول 93-92

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس زبان انگلیسی 1(انگلیسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری(تخصصی))شناسه محصول: 510245
موجود

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی 1(انگلیسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری(تخصصی))

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی 1(انگلیسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری(تخصصی))

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی 1(انگلیسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری(تخصصی))

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی 1( انگلیسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری(تخصصی))

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1239017

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال اول 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

4- نیمسال دوم 94-93

5- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 2شناسه محصول: 510250
موجود

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 2

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران 2

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1229002

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5-نیمسال تابستان 94

6- نیمسال دوم 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران1شناسه محصول: 510252
موجود

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران1

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ ایران1

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1229001

تعداد نمونه سوالات : 3 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال اول 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیریشناسه محصول: 510221
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217221

تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

6- نیمسال دوم 94-93

7- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس معرفت شناسیشناسه محصول: 510224
موجود

نمونه سوالات درس معرفت شناسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس معرفت شناسی

نمونه سوالات درس معرفت شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس معرفت شناسی

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217214

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غددشناسه محصول: 510227
موجود

نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غدد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غدد

نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غدد

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غدد

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217215

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیشناسه محصول: 510231
موجود

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1218023

تعداد نمونه سوالات : 8 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

6-نیمسال تابستان 94

7- نیمسال دوم 94-93

8- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس زبان دوم 2شناسه محصول: 510232
موجود

نمونه سوالات درس زبان دوم 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس زبان دوم 2

نمونه سوالات درس زبان دوم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس زبان دوم 2

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1218262

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال اول 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

4-نیمسال تابستان 94

5- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردیشناسه محصول: 510237
موجود

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1218021

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال تابستان 95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5-نیمسال تابستان 94

6- نیمسال دوم 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 2شناسه محصول: 510239
موجود

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 2

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 2

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 2

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1226002

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

4-نیمسال تابستان 94

5- نیمسال دوم 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 1شناسه محصول: 510244
موجود

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 1

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس هنر و معماری ایران 1

رشته:مدیریت جهانگردی

کد درس: 1226001

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی1 ( روانشناسی عمومی )شناسه محصول: 510050
موجود

نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی1 ( روانشناسی عمومی )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی1 ( روانشناسی عمومی )

نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی1 ( روانشناسی عمومی )

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس مباحث اساسی در روانشناسی1 ( روانشناسی عمومی )

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217208

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال اول 96-95

2- نیمسال دوم 95-94

3- نیمسال اول 95-94

4- نیمسال دوم 94-93

5- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس فلسفه علم روانشناسی (فلسفه روانشناسی و نقد آن)شناسه محصول: 510053
موجود

نمونه سوالات درس فلسفه علم روانشناسی (فلسفه روانشناسی و نقد آن)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس فلسفه علم روانشناسی (فلسفه روانشناسی و نقد آن)

نمونه سوالات درس فلسفه علم روانشناسی (فلسفه روانشناسی و نقد آن)

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس فلسفه علم روانشناسی (فلسفه روانشناسی و نقد آن)

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217228

تعداد نمونه سوالات : 4 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن (روانشناسی در قرآن)شناسه محصول: 510066
موجود

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن (روانشناسی در قرآن)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن (روانشناسی در قرآن)

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن (روانشناسی در قرآن)

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس آموزه های روانشناسی در قرآن (روانشناسی در قرآن)

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217222

تعداد نمونه سوالات : 4 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی دینشناسه محصول: 510084
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی دین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی دین

نمونه سوالات درس روانشناسی دین

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی دین

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217227

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانسنجیشناسه محصول: 510087
موجود

نمونه سوالات درس روانسنجی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانسنجی

نمونه سوالات درس روانسنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانسنجی

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217224

تعداد نمونه سوالات : 4 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسیشناسه محصول: 510090
موجود

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217263

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1شناسه محصول: 510096
موجود

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس آسیب شناسی روانی1

رشته : روانشناسی

کد درس: 1217231

تعداد نمونه سوالات : 5 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتارشناسه محصول: 509935
موجود

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217261

تعداد نمونه سوالات : 4 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی شناختیشناسه محصول: 509936
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی

نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی شناختی

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217234

تعداد نمونه سوالات : 2 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراکشناسه محصول: 509940
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی احساس و ادراک

رشته:روانشناسی

کد درس:1217223

تعداد نمونه سوالات : 7 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3-نیمسال تابستان 95

4- نیمسال دوم 95-94

5- نیمسال اول 95-94

6- نیمسال دوم 94-93

7- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس آمار استنباطیشناسه محصول: 509948
موجود

نمونه سوالات درس آمار استنباطی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس آمار استنباطی

نمونه سوالات درس آمار استنباطی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس آمار استنباطی

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217272

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی سیاسیشناسه محصول: 509578
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی سیاسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی سیاسی

نمونه سوالات درس روانشناسی سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی سیاسی

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217230

تعداد نمونه سوالات : 2 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی رشد1شناسه محصول: 509584
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد1

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد1

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد1

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217216

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.


نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتیشناسه محصول: 509585
موجود

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی

رشته:روانشناسی

کد درس: 1217236

تعداد نمونه سوالات : 6 ( با پاسخنامه )

نیمسال ها:

1-نیمسال دوم 96-95

2-نیمسال اول 96-95

3- نیمسال دوم 95-94

4- نیمسال اول 95-94

5- نیمسال دوم 94-93

6- نیمسال اول 94-93

 

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.

نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.